วิธีทำวุ้น

วิธีการทำวุ้นมี 2 แบบ คือ 
แบบที่ 1 คือ  วุ้นแบบไทย
  แบบที่ 2 คือ   วุ้นแบบฝรั่ง

ส่วนประกอบของการทำวุ้น คือ
๑.ผงวุ้น  (แบบไทย)  เจลาติน (แบบฝรั่ง ) เจลาตินเป็นส่วนประกอบที่ทำจากพืช และมีแบบที่ทำจากไขมันสัตว์ ใช้ได้ทั้งสองแบบ ไม่ความแตกต่างกันมากนัก
๒.น้ำเชื่อม
๓.สีผสมอาหาร
๔.ผลไม้หรืออื่นที่อยากใส่ลงในวุ้น
วิธีการทำ
๑.นำน้ำเชื่อมมาตั้งไฟ ให้น้ำเชื่อมอุ่น ไม่ร้อนจนเดือด
๒.ใส่สีผสมอาหาร
๓.เติมผงวุ้นหรือ เจลาติน(เจลาตินจะต้องนำไปแช่น้ำก่อน) ประมาณอัตราส่วน 1:10
๔.ใส่ผลไม้ลงในถ้วยพิมพ์
๕.ใส่น้ำวุ้นลงในพิมพ์
๖.เอาเข้าตู้เย็นประมาณ 1-2 ชม.
เป็นเสร็จเรียบร้อย

 search list:

    วิธีทำวุ้น,วิธีการทำวุ้น,วุ้นใส,ทำวุ้น,วิธีทำวุ้นสี,วิธีทําวุ้น,อัตราส่วน น้ำ ผงวุ้น