จริงๆแล้วทั้งเหล้าแล้วก็เบียร์กินไปก็อ้วนเพราะสาเหตุมาจาก แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ ให้พลังงานมากกว้าน้ำตาล เป็นรองแค่ไขมัน จึงทำให้เวลาเราดื่มเบียร์หรื้อ เหล้าเข้าไปมีโอกาสอ้วนได้
เนื่องจากได้รับ พลังงานหลายแคลอรี่ แล้วไม่ได้ใช้เผาผลาญ
แต่คนไทยเรานั้นเวลาดื่มเบียร์ ชอบมีกับแกล้มกินตามไปด้วย ซึ่งกับแกล้มส่วนมากก็เป็นของออกแนว เค็มๆ มันๆ
ซึ่งแน่นอนว่า ได้รับพลังงานเพิ่มเข้าไปอีกหลายแคลอรี่แน่นอน
alcohol
สาเหตุที่อ้สนคือเราได้รับพลังงานมากจนเกินไปทำให้เกิดการสะสมแคลอรี่ในร่างกายนั่นเองsearch list:

    เบีย,แคลอรี่ เบีย